inici · sitemap | castellano · català | Twitter Feed
reeeduca - Reeducació infantil

Què fem? - Intervenció

Podem dir que la intervenció és l'element nuclear de tot procés d'ensenyament-aprenentatge. Si ens parem a pensar veurem que des del moment que naixem estem constantment dins d'un procés educatiu, no solament aprenem quan estudiem sinó que en qualsevol moment la nostra ment està adaptant-se a situacions noves, situacions que ens donen experiències i sensacions, aquestes ens produeixen diferents estats d’ànims. Aquests estats d'ànim no sempre són positius i la nostra personalitat es va modelant davant d'aquestes noves experiències.

En molts moments aprenem que és el que ens incomoda o que és el que ens agrada, i davant de quins estímuls reaccionem millor o pitjor. Molts de nosaltres decidim com afrontar les diferents situacions però, sovint, no tots sabem com fer-ho o no ho fem de la manera més adequada. La intervenció ajuda en aquestes situacions.

És comú que les persones es bloquegin en determinades circumstàncies i no sàpiguen com afrontar les situacions més comunes. Les habilitats per a poder superar aquestes situacions són necessàries i cal treballar-les amb l'ajuda dels professionals.

Podem destacar diferents problemàtiques que poden aparèixer en els nostres nens:

 • Problemes d'atenció i concentració. Problemes d'hiperactivitat i impulsivitat.
 • Dificultats en la lecto-escriptura, errors ortogràfics, dificultats en els problemes matemàtics.
 • Baix rendiment escolar, falta d’hàbits d'estudi, fracàs escolar o abandonament escolar.
 • Problemes de comportament, també conegudes com conductes antisocials, en les quals no es respecten els drets dels altres ni les normes socials. Solen anar apareixent en el transcurs normal del desenvolupament d'un nen, però en el moment en el qual persisteixen en el temps més de l’esperat i amb certa intensitat resultarà problemàtic.
 • Comportament agressiu, irritable, trist, canvis d'humor.
 • Problemes en el control d’esfínters.
 • Problemes en el son.
 • Aïllament social, dificultats socials. Dèficit en les habilitats socials..
 • Dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).
 • Problemes d'aprenentatge i acadèmics.
 • Problemes en la relació pares-fills.
 • Dèficit en l’autocontrol emocional.
 • Problemes en l'estat d'ànim.
 • Dèficit en la conducta eliminatòria.

Aquestes problemàtiques no es treballen soles, es necessita de l'ajuda i assessorament de personal qualificat. A reeeduca treballem tres tipus d'intervencions:

reeeduca - Reeducació infantil