inici · sitemap | castellano · català | Twitter Feed
reeeduca - Reeducació infantil

Què fem? - Intervenció pedagògica

El més important a tenir en compte en aquest àmbit d'intervenció és que hem de respectar i donar suport al desenvolupament fisiològic, psíquic i espiritual del nen. Per a aconseguir un bon desenvolupament intel·lectual ha d'existir una base emocional sòlida. Aquesta és la primera premissa amb la qual conta el nostre equip.

Intervenció pedagògicaDins l'àmbit educatiu l'objectiu principal és potenciar les habilitats del nen per a poder aconseguir els objectius acadèmics que es plantegen en el seu desenvolupament acadèmic. Es tracta de distingir les capacitats que els subjectes poden desenvolupar sobre uns continguts concrets. A partir d'aquí, s'ajusta la programació, la qual ha d'estar estructurada entorn uns objectius d'aprenentatge, amb un disseny de capacitats sobre continguts, amb la finalitat de poder fer-la flexible i adaptable a cada moment. Però també hem de tenir en compte a més del rendiment acadèmic, que s’ha de saber potenciar les habilitats intel·lectuals i no oblidar-nos de l'emocional. Per aquest motiu, a més de parlar d'estratègies de comprensió i d'aplicació, cal abordar estratègies d'atenció i d'autorregulació i control.

Les reeducacions són el pilar bàsic de la intervenció pedagògica. El nen que no ha adquirit o no ha desenvolupat els coneixements o les habilitats adequades requereix de la nostra intervenció pedagògica. La reeducació és tornar a ensenyar allò que no ha estat ben après, que no s'ha assimilat correctament, podem reeducar habilitats, conductes, emocions, postures, etc. Es tracta que el nen sigui capaç d'aconseguir una total autonomia en tots els nivells, autonomia física, en la regularització del seu comportament, cognitiva i personal.

T'oferim dues opcions per a poder realitzar les reeducacions:

  • Reeducacions a domicili: els nostres professionals es desplacen a casa del nen i treballen amb ell en el seu àmbit diari. Aquest fet beneficia en alguns aspectes el treball ja que el nen se sent més segur i còmode, el professional pot observar de primera mà el comportament del nen sense cap distorsionant i la relació que manté amb el seu entorn. S'observa la conducta del nen amb les persones que componen la seva família i amb les quals interacciona durant el dia a dia.
  • Reeducacions en el nostre centre: el nen treballa en el nostre centre, es desplaça i surt del seu àmbit diari i comú el que pot ajudar-li a sincerar-se i a adoptar una actitud de treball i de cooperació amb el professional. És fàcil que el nen senti que aquest moment és només seu i pugui treballar amb més motivació i ganes.
reeeduca - Reeducació infantil